magellan - we create solutions

Spoločnosť

Spoločnosť Magellan Central Europe je 100% dcérskou spoločnosťou BFF Polska S.A., ktorá je obchodovaná na Varšavskej burze cenných papierov. Magellan je transparentná a dynamicky sa rozvíjajúca finančná skupina, ktorá sa špecializuje na poskytovanie finančných služieb prevažne pre sektor zdravotníctva, ale aj iné odvetvia hospodárstva.

Pre koho pracujeme?

V oblasti zdravotníctva spolupracujeme na strane dodávateľov s veľkými nadnárodnými korporáciami napríklad z oblasti medicínskych technológií, zdravotníckeho materiálu a liekov, medicinálnych plynov, energií a podobne. Takisto spolupracujeme s lokálnymi spoločnosťami a obchodnými zastúpeniami zahraničných dodávateľov, ale aj so slovenskými spoločnosťami poskytujúcimi služby pre zdravotnícky sektor alebo oblasť sociálnych služieb.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!