magellan - we create solutions

Všeobecné informácie

A A A |

koniczynka

Informácie o skupine Magellan a Magellan Central Europe s.r.o.


Spoločnosť Magellan Central Europe s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou Magellan S.A., ktorá je obchodovaná na Varšavskej burze cenných papierov. Magellan je transparentná a dynamicky sa rozvíjajúca finančná skupina, ktorá sa špecializuje na poskytovanie finančných služieb prevažne pre sektor zdravotníctva, ale aj iné odvetvia hospodárstva. Spoločnosť má vedúcu pozíciu na trhu v Poľsku, Slovenskej republike a ČR.

  

Skupina Magellan pôsobí na trhu poskytovania finančných služieb pre sektor zdravotníctva od roku 1998. Spoločnosť neustále rozširuje škálu finančných služieb pre bežnú a investičnú činnosť v sektore zdravotníctva.
Magellan ponúka klientom financovanie vo forme financovania pohľadávok (spoločnosť nadobúda pohľadávky od dodávateľov a súčasne úveruje nemocnicu), refinancovania záväzkov (spoločnosť hradí predmetný záväzok dodávateľom a zároveň úveruje pohľadávku), poskytovania pôžičiek na financovanie bežnej činnosti, poskytuje garancie na zaplatenie pohľadávok za nemocnicu, faktoring a financovanie dlhodobých projektov, vrátane investičných.


Magellan Central Europe s.r.o. pôsobí v SR od roku 2008, pričom zaznamenáva každoročne dynamický rast. Magellan Central Europe s.r.o. spolupracuje s desiatkami dodávateľov a nemocníc v SR pričom od začiatku svojho pôsobenia uzatvoril stovky kontraktov v hodnote desiatok miliónov EUR.

Po pozitívnych skúsenostiach skupiny Magellan so spoluprácou so subjektami samosprávy a dodávateľov pre samosprávy v Poľsku, začala spoločnosť Magellan Central Europe s.r.o. od roku 2015 s ponukou produktov pre územnú a miestnu samosprávou ako aj jej dodávateľov. Snahou spoločnosti je budovať dlhodobé obchodné kontakty a ponúkať hlavne alternatívne finančné produkty, ktoré iné finančné inštitúcie napr. banky, nevedia alebo nemôžu poskytovať. Cieľom je poskytovať služby samosprávnym krajom, mestám, obciam, školám a rôznym organizáciám zriadeným samosprávou pre ich ďalší rozvoj vo všetkých regiónoch Slovenska.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!