magellan - we create solutions

Pre dodávateľov nemocnic

A A A |

Obchod nekončí podpísaním zmluvy ani dodávkou tovaru či služieb a vystavením faktúry. Obchod je ukončený vtedy, keď máte peniaze na účte. Do tohto momentu len generujete náklady (výrobné, personálne, finančné...)

 

Spoločnosť Magellan Central Europe s.r.o. Vám na partnerskej báze ponúka riešenia šité na mieru.
Či už sa jedná o riešenie Vašich pohľadávok po lehote splatnosti, pohľadávok v lehote splatnosti, financovanie a poistenie Vašich budúcich dodávok alebo o prefinancovanie Vašich investičných dodávok.

S každým klientom rokujeme individuálne a zaručujeme mu účinný proces, ktorý bude plne zohľadňovať jeho priority. 

 

Bez ohľadu na to, či potrebujete akútne zlepšiť cash flow, znížiť riziko dlhodobého nesplácania pohľadávky, zachovať korektné vzťahy s odberateľom,  zlepšiť finančné ukazovatele alebo získať konkurenčnú výhodu poskytnutím dlhšej doby splácania nemocnici – v každom prípade sa môžete obrátiť na nás.

 

Nie sme inkasná a „vymáhačská“ spoločnosť. Našim primárnym záujmom je poskytnúť také riešenie, ktoré zachová korektné vzťahy a dokáže predchádzať budúcemu možnému právnemu a exekučnému vymáhaniu pohľadávok. Zastávame názor, že aj pri získavaní platieb je lepšia prevencia ako represia. Preto sa informujte o možných riešeniach už vopred.

Pre koho poskytujeme služby ?

Pokiaľ sa jedná o dodávky do zdravotníckych alebo sociálnych zariadení, nemáme žiadne obmedzenia v oblasti podnikania našich klientov. Tu sú uvedené  niektoré z oblastí, pre ktoré poskytujeme finančné riešenia:

  • Medicínska technika a technológie, ŠZM, lieky, diagnostiká
  • Energie a médiá,  medicínske plyny
  • Služby – facility management, správa a údržba budov, pranie, sanitácia a dezinfekcia, poradenstvo
  • Stavebné a rekonštrukčné práce
  • Vybavenie nemocničných oddelení
  • Dodávky potravín

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!