magellan - we create solutions

Prefinancovanie faktúr ešte pred ich splatnosťou

  • regresný aj bezregresný, na jedného aj viacerých odberateľov
  • na rozdiel od väčšiny  faktoringových produktov môžeme prevziať aj 100% riziko

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!