magellan - we create solutions

Platobná záruka

A A A |
  • poskytneme záruku za budúce platby nemocníc. Ide o flexibilný kombinovaný produkt poistenia s možnosťou ďalšieho postúpenia pohľadávky na Magellan a následným splátkovým harmonogramom pre odberateľa
  • dodávateľ si sám určí, či využije platobnú záruku a požiada o úhradu splatných faktúr Magellan, alebo poskytne svojmu dlžníkovi (nemocnici) väčšiu toleranciu

Platobná záruka - proces

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!