magellan - we create solutions

Postúpenie pohľadávok po lehote splatnosti

A A A |

Služba poskytujúca odkúpenie pohľadávok po  termíne splatnosti a dohodu s nemocnicou na  novom  splátkovom harmonograme až na 36 mesiacov. Zabezpečenie pokračovania a rozvoja predaja bez rizika kumulovania nezaplatených faktúr.


  • s pohľadávkami ďalej neobchodujeme a ponechávame ich v našom vlastníctve
  • urýchlenie cash flow, zníženie rizika a zinkasovanie rizikových alebo starých pohľadávok
  • zlepšenie finančných ukazovateľov, ukazovateľov, nie je potrebné vytvárať rezervné položky

Proces


Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!