magellan - we create solutions

Splátkový predaj

A A A |
  • prefinancovanie dodávky investícií (napr. medicínskej techniky) pre nemocnice a ambulancie
  • dodávateľ získa istotu  zaplatenia faktúr od Magellanu a odberateľ získava vopred dohodnutý splátkový harmonogram (úročený alebo aj bezúročný)
  • financovaný tovar sa stáva majetkom kupujúceho

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!