magellan - we create solutions

Tichý faktoring a tichá cesia

A A A |
Tichý faktoring a tichá cesia (postúpenie pohľadávky)
  • Magellan financuje dodávateľa skrytou formou (v úzadí), teda bez informovania dlžníka (napríklad nemocnice)
  • vhodné pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu veriteľ nechce aby dlžník vedel o postúpení pohľadávky na tretí subjekt alebo o tom, že je financovaný treťou stranou
  • môžeme financovať Váš vlastný splátkový harmonogram dohodnutý s nemocnicou – vyplatíme ho však skôr ako nemocnica a hlavne so 100% istotou

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!