magellan - we create solutions

Krátkodobá pôžička zabezpečená pohľadávkami

A A A |
Magellan Central Europe s.r.o. poskytne krátkodobú pôžičku dodávateľom samospráv na prefinancovanie dodávateľských faktúr. Pôžička bude zabezpečená pohľadávkami voči samospráve. Splatnosť pôžičky je postupne, mesačnými splátkami, alebo jednorázovo, na základe vzájomnej dohody.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!