magellan - we create solutions

Odplatné postúpenie pohľadávok po lehote splatnosti

A A A |
Postúpenie pohľadávok voči subjektom samospráv po lehote splatnosti, ktoré samosprávy uznávajú a sú ich ochotné uhradiť, ale požadujú odklad splatnosti alebo splátkový kalendár. Odkup pohľadávky s diskontom alebo za jej nominálnu hodnotu v závislosti od dohody o úhrade so samosprávou. Služba poskytuje dodávateľovi zlepšenie likvidity, okamžité inkaso za polehotné pohľadávky, financovanie bez spätného postihu na dodávateľa - riziko z neplatenia pohľadávok preberá na seba Magellan Central Europe s.r.o.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!