magellan - we create solutions

Odplatné postúpenie pohľadávok v lehote splatnosti

A A A |
Odkup pohľadávky bez spätného postihu na postupcu (bezregresné postúpenie). Flexibilný typ financovania, ktorý umožňuje dodávateľovi (postupcovi) poskytnúť dodávateľský úver kupujúcemu (odberateľovi) bez toho, aby musel viazať svoje peňažné prostriedky a znášať riziko z oneskorenej platby resp. z nezaplatenia. Dodávateľ má k dispozícii finančné prostriedky pred dátumom splatnosti pohľadávky čo zvyšuje likviditu dodávateľa a zároveň vytvára výhodnejšie konkurenčné postavenie dodávateľa oprosti konkurencii tým, že môže poskytnúť odberateľovi dodávateľský úver. Odberateľom môže byť mesto, obec, samosprávny kraj, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené týmito subjektami

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!