magellan - we create solutions

Projekty verejno-súkromného partnerstva

A A A |
Prefinancovanie a spolufinancovanie zvýšených vstupných nákladov pre poskytovateľa služby (koncesia, dostupnosť), ktorej prijímateľom a konečným užívateľom bude samosprávny subjekt (obec, mesto, samosprávny kraj). Služba bude poskytovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva (Public Private Partnership Project (PPP)). Prvotné zdroje potrebné na uskutočnenie výstavby, resp. rekonštrukcie zabezpečuje Magellan Central Europe s.r.o. a v spolupráci so zhotoviteľom sú smerované predovšetkým na realizáciu projektov, ktoré nespĺňajú podmienky pre čerpanie úverovej angažovanosti a nie sú vhodné ani pre čerpanie z fondov EÚ.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!