magellan - we create solutions

Spolufinancovanie Energy Performance Contracting (EPC)

A A A |
Služba je určená pre spoločnosti energetických služieb (Energy Service Companies (ESCOs)), ktorí sú poskytovateľmi projektov EPC a je vhodná na financovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti pre subjekty verejného sektora (obce, školy, nemocnice, štátne ústavy ...) s krátkou a strednou dobou návratnosti. Magellan Central Europe s.r.o. spolupracuje s ESCO pri prefinancovaní prvotných zvýšených nákladov EPC bez potreby čerpania úverových zdrojov zo strany ESCO

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!