magellan - we create solutions

Ochrana pred žalobami a exekúciami

A A A |
Magellan je schopný okamžite uspokojiť nároky veriteľa namiesto nemocnice, čo umožňuje dohodnúť s veriteľom stiahnutie žaloby alebo ukončenie exekúcie, prípadne aj odpustiť úroky z omeškania a pod. Vďaka tomu je možné znížiť náklady na splatenie pohľadávky aj o desiatky percent.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!