magellan - we create solutions

Reštrukturalizácia záväzkov voči dodávateľom

A A A |

Táto služba umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti reštrukturalizovať svoje záväzky s cieľom dosiahnuť optimálny spôsob ich úhrady počas dlhšieho obdobia ako je pôvodná splatnosť záväzku. Naša spoločnosť rokuje s dodávateľom  o prevzatí jeho pohľadávok s  cieľom následne predĺžiť lehoty splácania týchto pohľadávok zo strany nemocnice.

Nemocnica definuje svoje priority a ciele napríklad týmto spôsobom:

  • určí konkrétnych veriteľov, ktorých by chcela zahrnúť do projektu reštrukturalizácie záväzkov
  • definuje ako by mal vyzerať splátkový harmonogram, napríklad:
  • harmonogram na x mesiacov,
    • maximálna výška mesačnej platby
    • nerovnomerné splátky, ktoré zohľadnia určité výkyvy v disponibilných zdrojoch nemocnice a podobne
    • odklad splátok na určité obdobie

Proces

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!