magellan - we create solutions

Finančná pôžička

A A A |
Účelové alebo bezúčelové poskytnutie finančných zdrojov na financovanie bežných alebo kapitálových výdavkov so splatnosťou do 8 rokov. Čerpanie pôžičky je jednorázové alebo postupné. Splácanie podľa zmluvne dohodnutého kalendára s možnosťou odkladu prvej splátky až jeden rok. Zabezpečenie bianco zmenkou alebo na základe vzájomnej dohody.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!