magellan - we create solutions

Kapitálový vstup do dcérskych spoločností (Venture kapital)

A A A |
Magellan Central Europe s.r.o. poskytne svoje finančné prostriedky na realizáciu podnikateľských zámerov obchodných spoločností (s.r.o. alebo a.s.), ktoré sú 100% vlastnené samosprávou a to formou vkladu do základného imania spoločnosti alebo jeho navýšením. Ide o investície do už zabehnutých firiem alebo do spoločností v procese zakladania ako aj firiem pôsobiacich v podnikaní veľmi krátko. Po realizácii kapitálového vstupu uzatvára Magellan Central Europe s.r.o. so samosprávou zmluvu o predaji svojho obchodného podielu v spoločnosti s postupnou úhradou kúpnej ceny v lehote 5-7 rokov od kapitálového vstupu.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!