magellan - we create solutions

Kúpa majetku samosprávy s jej následným spätným predajom

A A A |
Za účelom získania dlhodobých finančných prostriedkov (napr. na refinancovanie existujúcich úverov, výplatu exekúcie, realizáciu investičných zámerov) odpredá samospráva spoločnosti Magellan Central Europe s.r.o. nehnuteľný majetok (stavba, pozemok) a následne uzavrie kúpnu zmluvu na jej spätný nákup. Kúpnu cena za spätný nákup majetku bude samosprávou uhrádzaná v pravidelných splátkach po dobu max. 10 rokov. Po úhrade poslednej splátky prevedie Magellan Central Europe s.r.o. majetok späť do vlastníctva samosprávy.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!