magellan - we create solutions

Platobná záruka

A A A |
Firemná záruka spoločnosti Magellan Central Europe s.r.o. je zabezpečovací nástroj, ktorým si samospráva posilňuje svoju dôveryhodnosť vo vzťahu k svojmu obchodnému partnerovi - dodávateľovi (oprávnenej osobe zo záruky). Poskytnutím záruky si môže samospráva dohodnúť výhodnejšie obchodné podmienky voči svojmu obchodnému partnerovi (odklad platby, zaplatenie platby vopred, vrátenie zádržného, nižšia cena, ....).

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!