magellan - we create solutions

Prefinancovanie platby NFP

A A A |
Poskytnutie prostriedkov na predfinancovanie platby nenávratných finančných prostriedkov (NFP) slúži na preklenutie časového nesúladu medzi splatnými nákladmi a ich refundáciou z NFP. Prostriedky samospráva čerpá na základe faktúr a zmlúv o poskytnutí NFP, jednorazovo alebo postupne v závislosti od spôsobu realizácie projektu. Splácanie poskytnutých prostriedkov je zo zdrojov NFP a lehota konečnej splatnosti je spravidla do 18 mesiacov.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!