magellan - we create solutions

Reštrukturalizácia záväzkov voči dodávateľom

A A A |
Táto služba umožňuje samospráve reštrukturalizovať jej záväzky s cieľom dosiahnuť optimálny spôsob ich úhrady počas dlhšieho obdobia ako je pôvodná splatnosť záväzku. Spoločnosť Magellan Central Europe s.r.o. rokuje s dodávateľom o prevzatí jeho pohľadávok s cieľom následne predĺžiť lehoty splácania týchto pohľadávok zo strany samosprávy v splátkach alebo jednorázovo po dobu max. 5 rokov.

Kontakt

Magellan Central Europe s.r.o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
tel: (+421) 2 54 13 13 40
email: office@magellan.eu.sk

Máte nejaké otázky? Zavoláme vám späť!